Onderwijzeres met psychische klachten

 - 

wibbens-arbeidsdeskundig-advies-case-onderwijzer

Margriet werkt als docent Economie op een hogeschool en ervaart al een tijd flinke spanningsklachten. Zij heeft het erg druk vanwege een aantal extra taken en zij moet sinds dit jaar ook een groot aantal studenten op stage begeleiden. Thuis loopt het niet lekker, haar moeder is kort geleden vrij plotseling overleden. Margriet is nu 6 weken volledig ziek thuis.

Haar leidinggevende weet niet goed hoe de re-integratie aan te vangen. Eerst wordt de bedrijfsarts gevraagd om de beperkingen nog eens goed in kaart te brengen. De beperkingen zijn volgens de bedrijfsarts tijdelijk en er kan zorgvuldige opbouw gaan plaatsvinden, maar lesgeven dient nog te worden vermeden.

 

Onderzoek en analyse

Vervolgens wordt de arbeidsdeskundige van Wibbens geconsulteerd om advies te geven over de re-integratie. Er volgt een gesprek met Margriet en daarna met de leidinggevende. De arbeidsdeskundige legt de implicatie uit van de beperkingen die zijn weergegeven (opgesteld door de bedrijfsarts) en maakt een inventarisatie van de taken als docent en de belasting daarvan.

 

Het resultaat

Besloten wordt dat Margriet gaat starten met taken die passen binnen haar huidige belastbaarheid. Zij gaat de begeleiding van een viertal studenten oppakken die momenteel stage lopen en daarnaast gaat zij een aantal uren per week een nieuw lesblok voorbereiden dat het volgend schooljaar zal worden gegeven. Deze taken zijn goed te plannen en er zit geen tijdsdruk op. Er is gezamenlijk een re-integratieschema opgesteld.
Omdat het eerste lesblok net is begonnen en er vervanging is geregeld voor Margriet haar lessen zal zij vermoedelijk pas na het lesblok, na de kerstvakantie, haar eigen lessen weer gaan oppakken. Zowel Margriet als haar leidinggevende zijn tevreden over de adviezen van de arbeidsdeskundige. Ook fijn dat deze veel kennis heeft van de onderwijssector!