Arbeidsdeskundig Onderzoek Werkgevers

20 jaar ervaring

UWV- en AVG-proof

Strakke doorlooptijd

Oplossingsgericht

of bel met 088-2383260

Arbeidsdeskundig Onderzoek volgens de Gouden Standaard

Bij het arbeidsdeskundig onderzoek gaat het om een beoordeling van de mogelijkheden van de werknemer om weer aan het werk te gaan. Door de arbeidsdeskundige rapportage ontstaat er inzicht in de mogelijkheden van werkhervatting, al dan niet met eventuele voorzieningen en/of aanpassingen in werktijd of werkinhoud. Dit geeft duidelijkheid en leidt tot beter begrip bij zowel werkgever als werknemer.

Doel

 • Onderzoek doen naar mogelijkheden voor werkhervatting in eigen werk, aangepast werk of ander werk bij de eigen of een andere werkgever.
 • Voorkomen van (onnodig) langdurig verzuim.

Resultaat

 • Het wordt duidelijk of uw werknemer in het eigen werk of in ander werk binnen uw organisatie kan terugkeren.
 • Het wordt duidelijk of er moet worden uitgekeken naar passend werk bij een andere werkgever.
 • Het wordt duidelijk wat in het kader van re-integratie noodzakelijke stappen zijn.
 • Re-integratie opbouwschema.

Stappen

 • 1 Voorbereiding door arbeidsdeskundige.
 • 2 Afstemming bedrijfsarts.
 • 3 Interview met werkgever.
 • 4 Interview met werknemer.
 • 5 Werkplekbezoek.
 • 6 Afsluitend gesprek met werkgever en werknemer.
 • 7 Conceptrapportage.
 • 8 Hoor- en wederhoor (werkgever en werknemer).
 • 9 Definitieve rapportage.

Bij herhaalonderzoeken wordt in de meeste gevallen een gereduceerd tarief in rekening gebracht.

of bel met 088-2383260