Arbeidsdeskundig onderzoek verzuimverzekeraar

Bij (dreigend) lang verzuim van een verzekerde wilt u als verzekeraar grip houden op de situatie en de werkgever optimaal ondersteunen bij de re-integratie. Het arbeidsdeskundig onderzoek van Wibbens geeft u een helder beeld van de situatie en adviezen over de te nemen stappen.

of bel direct met 088-2383260

Gedegen rapportage met praktische handvatten

Voorafgaande aan het onderzoek hebben wij input van de bedrijfsarts en casemanager nodig. Wij zorgen binnen enkele weken voor een gedegen rapportage met praktische handhandvatten. Wanneer mogelijk geven wij een re-integratie (uren)opbouwschema. Wanneer aan de orde, dan adviseren wij een re-integratietraject 2e spoor en mogelijke baanalternatieven. Uiteraard aan u om zelf keuzes te maken voor het re-integratiebedrijf. 

Doel

 • Onderzoek doen naar mogelijkheden voor werkhervatting in eigen werk, aangepast werk of ander werk bij de eigen of een andere werkgever.
 • Voorkomen van (onnodig) langdurig verzuim. 

Resultaat

 • Het wordt duidelijk of uw werknemer in het eigen werk of in ander werk binnen de eigen organisatie kan terugkeren.
 • Het wordt duidelijk of er moet worden uitgekeken naar passend werk bij een andere werkgever.
 • Het wordt duidelijk wat in het kader van re-integratie noodzakelijke stappen zijn.
 • Re-integratie opbouwschema.

Stappen

 • 1 Voorbereiding door arbeidsdeskundige.
 • 2 Afstemming met casemanager en/of bedrijfsarts.
 • 3 Interview met werkgever.
 • 4 Interview met werknemer.
 • 5 Werkplekbezoek.
 • 6 Afsluitend gesprek met werkgever en werknemer.
 • 7 Conceptrapportage met adviezen.
 • 8 Hoor- en wederhoor (werkgever en werknemer).
 • 9 Definitieve rapportage.

of bel direct met 088-2383260

0-1

‘Keerpunt hanteert hoge kwaliteitsstandaarden voor het contracteren van interventie partners. Klanten van Keerpunt mogen dat van ons verwachten. Voor arbeidsdeskundige onderzoeken werken wij al vele jaren samen met o.a. Wibbens arbeidskundig advies. Zij gaan professioneel te werk, luisteren goed naar onze wensen en hebben laten zien uitstekend arbeidsdeskundig werk te kunnen leveren.

Keerpunt werkt altijd met de beste providers in de markt. Deze worden opgenomen in de providerboog van Keerpunt. Wij voeren een actief providerbeheer, waarbij de kwaliteit van dienstverlening en het resultaat (prijs-kwaliteitverhouding, tijdigheid en klanttevredenheid) continu worden gemonitord.

Keerpunt is één van de belangrijkste spelers als het gaat om arbodienstverlening, casemanagement, re-integratie en duurzaam inzetbaarheid. Wij begeleiden en adviseren iedereen die te maken krijgt met veranderingen in werkrelaties. Daarbij werken we met de beste partners in de markt. Proactief, persoonlijk en altijd gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld’.

Guido van der Molen, Provider manager Keerpunt