Arbeidsdeskundig onderzoek eigenrisicodrager Ziektewet

Als eigenrisicodrager van de Ziektewet blijft de werkgever verantwoordelijk voor de uitkering en de re-integratie van de (ex) werknemer. De arbeidsdeskundige van Wibbens kan beoordelen of en welke arbeidsmogelijkheden er zijn.

of bel direct met 088-2383260

Oorspronkelijke functie of gangbare arbeid?

Binnen het 1e ziektejaar wordt beoordeeld welke arbeidsmogelijkheden er zijn voor de oorspronkelijke functie. Wanneer deze in volledigheid zou kunnen worden uitgevoerd, vervalt de Ziektewet-uitkering. Na het eerste jaar beoordeelt de arbeidsdeskundige op alle gangbare arbeid.

Rapportage

De rapportage die volgt uit het onderzoek geeft een overzicht van de resterende arbeidsmogelijkheden en biedt daarmee de kaders voor werkhervatting. Hiermee ontstaat er inzicht in de mogelijkheden van werkhervatting, al dan niet met eventuele voorzieningen en/of aanpassingen in werktijd of werkinhoud. Dit geeft duidelijkheid en leidt tot beter begrip bij zowel (ex) werkgever als (ex) werknemer.

Zorgvuldige weging

De arbeidsdeskundige maakt een zorgvuldige weging tussen de werkbelasting en de belastbaarheid (fysiek en mentaal) van de (ex) werknemer. U kunt antwoord krijgen op een of meer van de volgende vragen:

 

  • Is de eigen oorspronkelijke functie passend?
  • Zijn er andere passende arbeidsmogelijkheden (gangbare arbeid)?
  • Aan welke randvoorwaarden moeten passende werkzaamheden voldoen? Drie voorbeeldfuncties worden beschreven.
  • Advies over mogelijke re-integratie begeleiding en/of interventies.

 

Bij herhaalonderzoeken wordt in de meeste gevallen een gereduceerd tarief in rekening gebracht.

of bel direct met 088-2383260

'Wij doen voor arbeidsdeskundige beoordelingen in het kader van ERD Ziektewet sinds 2016 zaken met Wibbens arbeidskundig advies. Wij zijn zeker tevreden over hun inzet en expertise. Wij kunnen goede afspraken met Wibbens maken over prijs, prestatie en doorlooptijden.‘
Merijn Lont, specialist Robidus Interventie Services