Magreet-Ruiter-gerechtelijk-deskundige

Margreet Ruiter

Gerechtelijk deskundige

Margreet Ruiter werkt sinds 2013 als gecertificeerd registerarbeidsdeskundige bij Wibbens arbeidskundig advies. Ze verricht hier alle voorkomende arbeidsdeskundige opdrachten in AOV, letsel en bij werkgevers en heeft inmiddels 14 jaar ervaring als arbeidsdeskundige.

Margreet Ruiter heeft in mei 2015 de postacademische specialisatie-opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden succesvol afgerond. Ze staat sindsdien officieel geregistreerd bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

De gerechtelijk deskundige speelt een rol van betekenis in de rechtspraak: hij of zij verschaft de rechter deskundige informatie die nodig is voor de beslissing van een geschil.

Het resultaat van deze bijdrage - het deskundigenbericht - vormt meestal tevens een bewijsmiddel voor partijen.

De overheid stelt wettelijke eisen aan de kwaliteit van de deskundige die optreedt in de rechtspleging. Een gerechtelijk deskundige beheerst niet alleen het eigen vak, maar heeft ook voldoende kennis van de juridische context en inzicht in de rol van alle bij de procedure betrokken partijen.

Daarnaast is de deskundige in staat om op een voor juristen leesbare en voor hen bruikbare wijze te rapporteren. De deskundige dient het rapport, in voor rechters, advocaten en partijen begrijpelijke taal, mondeling te kunnen toelichten in de rechtbank.

Margreet Ruiter kan vanwege haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid, transparantie, vakkennis en heldere rapportage op het gebied van AOV en letsel, partijen (rechters en advocaten) voorzien van een professioneel en goed gemotiveerd deskundigenbericht.