Hoe ondernemer Kees na een ongeval tóch de ruimte kreeg om zijn bedrijf gezond weer voort te zetten

 - 

wibbens-bedrijfskundig-advies-ondernemer-handelsmaatschappij

Kees, eigenaar van een handelsmaatschappij in tuingereedschappen en bedrijfskleding, overkwam een verkeersongeval. Vanaf dat moment verliep alles anders dan gepland.

Een solide handelsmaatschappij

Zo’n zes jaar geleden startte Kees met zijn handelsmaatschappij. Hij had zich voorafgaande de start gedegen voorbereid door het opstellen van een ondernemingsplan. Daarnaast had hij een lening afgesloten om de opstart van zijn bedrijf te financieren. Kees was een perfectionist en gaf weinig zaken uit handen. Zo deed hij onder andere alle inkopen zelf, onderhield hij de contacten met leveranciers en deed hij voor een groot deel de administratie. Het eerste jaar heeft Kees veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een voorraad producten en een netwerk. Dit had zijn effect, Kees wist waar hij zijn producten kon inkopen en klanten wisten Kees te vinden. In het derde jaar besloot Kees om een tweede filiaal te openen en in het vierde en vijfde jaar werden nogmaals drie nieuwe filialen geopend.

Een ongeval brengt zorgen: revalidatie en continuïteit

Onderweg naar een leverancier overkwam Kees een ongeval. Hij stond te wachten voor het verkeerslicht toen hij door een andere weggebruiker werd aangereden. Na een aantal dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, kon Kees thuis verder revalideren. De revalidatie verliep echter slecht. Doordat Kees continu aan zijn bedrijf moest denken, sliep hij niet goed, met alle gevolgen van dien. Kees maakte zich grote zorgen, daar waar hij zo hard voor had gewerkt, voelde hij door zijn vingers wegglijden. De omzet daalde, de voorraad werd niet aangevuld en de liquiditeit liep achteruit. Zonder kapitein was zijn bedrijf een stuurloos schip.

Een bedrijfskundige van Wibbens wordt ingeschakeld

Uiteindelijk is besloten een bedrijfskundige van Wibbens in te zetten om de huidige situatie door te lichten en hierin te adviseren: Rogert Mulder heeft als bedrijfskundige met Kees gesproken en zijn bedrijven bezocht, waar hij vervolgens met het personeel kennis heeft gemaakt. Ook is er een gesprek geweest met de accountant van Kees en zijn twee grootste leveranciers. Arjan Dokter is Kees als arbeidsdeskundige en ondernemerscoach gaan begeleiden.

De organisatie wordt aangepast om ruimte en continuïteit te creëren

Op basis van deze gesprekken is besloten om een aantal financiële taken aan de accountant uit te besteden. Daarnaast is per filiaal één van de personeelsleden als ‘filiaalmanager’ aangewezen. Hierdoor had het overig personeel weer een centraal aanspreekpunt. Met de twee grootste leveranciers is de afspraak gemaakt om gedurende een bepaalde periode de aankopen op consignatiebasis te verkrijgen. Hierdoor was het liquiditeitsprobleem al grotendeels opgelost. De bedrijfskundige van Wibbens kreeg wekelijks de benodigde (financiële) informatie van de accountant en de filiaalmanagers. Hij filterde deze informatie en besprak alleen het hoognodige met Kees, om hem zo weinig mogelijk te belasten.

Kees herstelt en neemt het roer weer over

Doordat Kees er vertrouwen in kreeg dat zijn bedrijf -gedurende zijn herstel- in goede handen was, had hij minder stress en dit bevorderde zijn herstel. Uiteindelijk kon Kees na een periode van 5 maanden het roer weer overnemen. De ondersteuning van Wibbens is daarna afgebouwd en de letselschadezaak is naar tevredenheid afgewikkeld.

Wibbens cartoon 3D intake

Ondernemer met letselschade? Schakel direct een bedrijfskundige in.