Continuïteit van de onderneming ondanks letsel van de ondernemer

 - 

Rogert Mulder 3D Intake Vishandel Letselschade

Vader en zoon hadden samen een vishandel in de vorm van een vof. De zaak liep goed, mensen uit de wijde omtrek kwamen er vis kopen. Maar op weg naar de visafslag werd vader door een vrachtwagencombinatie aangereden. In de ambulance overleed hij aan zijn verwondingen.

Hoe moest het nu verder met de zaak?

Wat was het verlies aan verdienvermogen door het overlijden van de vader? Hoe kon de continuïteit van de zaak worden gewaarborgd? Voor de beantwoording van deze en andere vragen schakelden de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger van de familie gezamenlijk Rogert Mulder in.

 

Rogert Mulder, bedrijfskundige van Wibbens Advies

Rogert Mulder is de bedrijfskundige van Wibbens Advies en mede-eigenaar van dit landelijk opererend bureau voor arbeidsdeskundige en bedrijfskundige dienstverlening. Rogert studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij liep stage bij ING, deed daar ook een traineeship en kwam er vervolgens in dienst. Gedurende twaalf jaar was hij met name voor het midden- en kleinbedrijf werkzaam. Daarna vestigde Mulder zich als zelfstandig adviseur. Hij gaf advies aan ondernemers, verrichtte onderzoek voor gemeenten, voerde gesprekken namens een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en behandelde bedrijfskundige vraagstukken in opdracht van Wibbens Advies. In 2018 kreeg hij de gelegenheid om aandelen in het bedrijf over te nemen en zo werd hij er eigenaar van, samen met Arjan Dokter, registerarbeidsdeskundige.

 

Vertrouwen krijgen

Voor een goede bedrijfskundige analyse nadat een ondernemer vanwege een letsel kort- of langdurig of zelfs voor altijd is uitgeschakeld, en een goed advies op grond daarvan, is om te beginnen een zorgvuldige intake noodzakelijk. “Van tevoren weten we nooit wat we aantreffen”, zegt Rogert Mulder, “en het vervolg is nooit een geijkt pad. De aard van de onderneming, de persoon van de ondernemer, zijn letsel en zijn herstelmogelijkheden, de nabestaanden wanneer de ondernemer is overleden, dit alles bepaalt hoe we te werk moeten gaan. Van belang is dat we van de ondernemer of diens naasten voldoende vertrouwen krijgen. Dat de ondernemer zijn hele ziel en zaligheid moet blootleggen, inclusief zijn jaarcijfers en zijn aangifte voor de inkomstenbelasting, is natuurlijk wel wat.”

 

3D-intake

Voor zo’n zorgvuldige start van het bedrijfskundig adviestraject heeft Wibbens Advies de 3D-intake ontwikkeld. Er ligt immers een driedimensionaal gegeven aan de problematiek ten grondslag: het individu, de ondernemer en de onderneming. Mulder: “Gaat het goed met de onderneming en weet de ondernemer dat zijn bedrijf doorloopt, dan geeft hem dat rust en dat bevordert zijn herstel. Het individu vaart daar wel bij en het beperkt de schade. De 3D-intake is daarom een gezamenlijke activiteit van de arbeidsdeskundige en de bedrijfskundige van Wibbens Advies. De arbeidsdeskundige richt zich vooral op het individu met zijn of haar letsel, het herstel daarvan en de re-integratie. De bedrijfskundige kijkt naar de onderneming en het functioneren van de ondernemer daarin. Gezamenlijk gaan we na hoe we ervoor kunnen zorgen dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft in de periode dat de ondernemer kan herstellen. Alles moet erop gericht zijn dat de ondernemer na zijn herstel weer in de rijdende trein kan stappen en niet zijn onderneming weer helemaal moet opbouwen.”

Wibbens-Rogert-Mulder
'Als onafhankelijke partij kijken wij naar feitelijkheden en cijfers. Daar kunnen we een analyse op uitvoeren’.
Rogert Mulder - bedrijfskundige Wibbens Advies

Onafhankelijk advies

Wibbens Advies wordt zowel door de aansprakelijke verzekeraar als door de belangenbehartiger van het letselschadeslachtoffer ingeschakeld. “We werken altijd onafhankelijk”, benadrukt Rogert Mulder. “In het gesprek met de ondernemer proberen we zo goed mogelijk duidelijk te maken dat we onafhankelijk adviseren en niet voor de verzekeraar of voor de belangenbehartiger werken.” Niet zelden is het de vraag van de verzekeraar om het verlies aan verdienvermogen van de ondernemer in beeld te brengen. Mulder: “De ondernemer voegt waarde aan zijn onderneming toe, anders zou het een zelfsturende organisatie zijn waarvan de omzet en het resultaat hetzelfde zouden blijven. Soms zie je de omzet inderdaad gelijk blijven, maar zijn daar wel extra kosten voor gemaakt. Ook kan het zijn dat er minder efficient is gewerkt of dat de marges zijn verslechterd. Dit alles zie je dan in het resultaat terug. Het komt erop neer dat we de jaarcijfers voorafgaand aan het ongeval analyseren en die vergelijken met de jaarcijfers na het ongeval. Door de cijfers op een juiste manier te interpreteren komen we tot verschillen, die dan de invloed van het ongeval binnen het bedrijf kunnen zijn. Op die manier kijken we naar het verlies aan verdienvermogen.”

 

Discussie

Natuurlijk kan de uitkomst van deze exercitie discussie opleveren, maar dan met name tussen de verzekeraar en de belangenbehartiger. “Als onafhankelijke partij kijken wij naar feitelijkheden en cijfers”, zegt Rogert Mulder. “Daar kunnen we een analyse op uitvoeren. Is het anders, dan moeten er gegevens worden aangeleverd die het tegendeel bewijzen. Regelmatig merk je dat er discussie ontstaat doordat zaken onduidelijk zijn. Het is daarom verstandig ons zo snel mogelijk in zo’n proces in te zetten, zodat we een helder beeld krijgen hoe het reilen en zeilen binnen de onderneming is en wat de ondernemer daar zelf aan bijdraagt. Dat maakt het makkelijker de cijfers te interpreteren. Natuurlijk krijg je discussie als er een schadebedrag wordt genoemd zonder onderbouwing erbij, maar dat is veel minder het geval als er een goede rapportage van ons over het bedrijf en de ondernemer ligt.”

 

Korte lijnen

In het traject van arbeidsdeskundig en bedrijfskundig advies houdt Wibbens Advies alle werkzaamheden in eigen huis. “Wij geloven in korte lijnen tussen de arbeidsdeskundige en de bedrijfskundige”, zegt Mulder. “De vorderingen in het proces van de re-integratie kunnen van invloed zijn op het proces van de bedrijfskundige en andersom. Bovendien kunnen we samen beslissen om nog andere deskundigheid in te schakelen. We geloven wat dat betreft in ons eigen concept en ook dan kunnen korte lijnen heel belangrijk zijn.” Aanvullende deskundigheid kan bijvoorbeeld door een systeemcoach of een herstelcoach van Wibbens Advies worden geleverd. De systeemcoach kan de naasten van het slachtoffer helpen de gewijzigde situatie te accepteren of het verlies te verwerken. De herstelcoach kan de ondernemer begeleiden bij zijn herstel. Ook kan een bedrijfskundige van Wibbens Advies de ondernemer coachen. Rogert Mulder: “Echte ondernemers staan uiteindelijk wel weer op en zien ook weer kansen en mogelijkheden, maar sommigen kunnen daar gedurende een bepaalde periode coaching bij gebruiken. Het is dan zaak de ondernemer tot nieuwe ideeën en activiteiten te laten komen, waarvoor we heel pragmatisch een soort van ondernemingsplan opstellen. Vaak lukt het zo’n ondernemer dan om zijn ideeën weer wat meer kracht bij te zetten.”

 

Goed overleg

In de case van de vishandel, waarin de vader was weggevallen, deed zich het fenomeen voor dat de omzet kort na het ongeval een behoorlijke groei liet zien. Dit nam echter niet weg dat er toch een verlies aan verdienvermogen kon zijn opgetreden. Rogert Mulder: “Het gaat erom daar met alle partijen goed overleg over te hebben. Het is niet zo dat ik als bedrijfskundige de cijfers opvraag en wel iets zal berekenen. Wij streven ernaar vertrouwen te wekken en zaken in harmonie tot een goed einde te brengen. Ik denk dat dit op alle fronten in de letselschadebranche heel erg belangrijk is.”

Wibbens cartoon 3D intake

Ondernemer met letselschade? Schakel direct een bedrijfskundige in.