WIB-AKA-Arjan-Dokter

Arjan Dokter

Arbeidsdeskundige en ondernemerscoach

Arjan heeft als register arbeidsdeskundige en ondernemer ruime ervaring met het begeleiden van ondernemers met een letsel. Samen met de bedrijfskundige van Wibbens biedt hij een integrale aanpak middels het 3D-concept waarbij gerichte aandacht is voor het individu, de ondernemer en onderneming.

'Wanneer ondernemers vanwege letsel verminderd inzetbaar zijn binnen hun onderneming ontstaan vaak problemen op bedrijfskundig en financieel gebied. Een goede, integrale, samenwerking tussen de arbeidsdeskundige en bedrijfskundige is essentieel om tot passende oplossingen te komen. Binnen Wibbens bieden we dat middels de 3D-aanpak.'