Bedrijfskundige analyse

Bij de bedrijfskundige analyse worden het bedrijf en de marktomgeving doorgelicht. De kansen en bedreigingen worden in kaart gebracht zodat een strategisch plan kan worden opgesteld hoe het bedrijf de kansen kan benutten en de bedreigingen kan omzeilen. Om deze plannen en processen op de juiste manier te laten verlopen, biedt Wibbens tevens begeleiding aan om de ondernemer te ondersteunen. Daarnaast worden bedrijfseconomische analyses uitgevoerd om de financiële situatie van het bedrijf in kaart te brengen.

of bel met 088-2383260