Bedrijfseconomische analyses

Door de financiële situatie binnen het bedrijf goed in kaart te brengen kan de ondernemer sturen op basis van de cijfers. Hierdoor kan nog beter inzichtelijk worden gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van diverse strategieën die de ondernemer wil gaan volgen. In het geval van letsel geeft een financiële analyse inzicht in de financiële situatie van het bedrijf voor en na het ongeval. Vanuit deze situatie kan het verdienvermogen van de ondernemer in kaart worden gebracht en kan een begroting worden opgesteld hoe het bedrijf zich zou hebben ontwikkeld zonder ongeval.

of bel met 088-2383260