Wibbens cartoon 3D intake

3D Intake

Door de gelijktijdige inzet van de bedrijfskundige en de arbeidsdeskundige wordt op de relevante gebieden de problematiek in kaart gebracht. We kijken naar het individu, naar de ondernemer en naar de onderneming. De situatie voor het ongeval is zoveel mogelijk het uitgangspunt van onze herstelgerichte aanpak. Dit voor het individu, de ondernemer en de onderneming.

of bel met 088-2383260

De 3D Intake, zo doen we dat:

De bedrijfskundige wordt gelijktijdig met de arbeidsdeskundige ingezet. Vanuit de praktijk blijkt namelijk dat door deze multidisciplinaire inzet betere resultaten worden behaald. Wij hebben beide specialismen in huis. Hierdoor kan er worden gewerkt in parallelle processen, in plaats van volgtijdige processen. De bedrijfskundige en arbeidsdeskundige werken intensief samen en informatie wordt efficiënt en effectief gedeeld. De belangen en behoeften van de betrokkene worden hierbij centraal gesteld.

Wibbens cartoon werk

1. De Ondernemer (bedrijfskundige)

De ondernemer zo snel mogelijk weer laten ondernemen, dat is het doel. Voor de periode dat de ondernemer zijn bedrijf niet (volledig) kan besturen, zorgt de bedrijfskundige voor oplossingen om de bedrijfsprocessen te continueren. Dit creëert rust bij de ondernemer en bevordert het herstel.

Wibbens cartoon wolk

2. De Onderneming (bedrijfskundige)

Wij werken vanuit de ‘going concern’ gedachte. Het uitgangspunt is dat de onderneming blijft bestaan en winstgevend blijft. Hierdoor wordt de continuïteit van de onderneming beter gewaarborgd. Daarmee wordt ook het toekomstperspectief voor de ondernemer en de onderneming vergroot.

Wibbens cartoon weegschaal

3. Het Individu (arbeidsdeskundige)

De arbeidsdeskundige van Wibbens werkt nauwgezet samen met zijn collega bedrijfskundige. Uitgangspunt is de belastbaarheid van de cliënt. Door het ongeval is deze belastbaarheid veranderd. Er dienen oplossingen te worden gezocht om werkzaamheden weer zorgvuldig op te bouwen. Er is uiteraard ook aandacht voor activiteiten buiten het werk. Zoveel mogelijk de situatie van voor het ongeval herstellen, dat is de focus!